barn – skjebne eller valg?

Eivor Andersen Oftestad kom i går ut med boken «Vi lager barn» (Frekk forlag) – en kulturhistporisk gjennomgang av forholdet til svangerskap, fødsel, barn fra reformasjonen og frem til i dag. «Uten barn, ingen fremtid», sier hun, og peker på at det å avle/produsere/designe barn aldri bare er en privatsak, men har sosiale, politiske, religiøse […]

det glade budskap – fra irak

«Det er godt å høre det glade budskap om Jesu oppstandelse. Men når vi tenker på hvor budskapet ble annonsert fra, blir vi kanskje overrasket. Kvinnene kom til graven – inn i den – og så en ung mann sitte der. Viktige ting skjer i graven. Fellesskapet som forkynner gledens budskap er overraskende nok i graven. […]

meditasjon påskeaften

Hvert år leses Epifanios av Salamis enestående vakre påskehomilie under Tenebræ (morgenbønnen) påskeaften. Ord å ta med seg inn i påsken, ut i livet! «Hva er dette? En stor stillhet råder i dag over jorden, og en stor ensomhet. En stor stillhet fordi Kongen sover. Jorden rystet i angst og ble stille fordi Gud sov […]