tjørhoms kirkekritikk

I den senere tid har det kommet ikke mindre enn tre artikler fra teologen, professor emeritus, Ola Tjørhom, alle med fokus på kritikkverdige forhold i Den katolske kirke.  I den engelske ukeavisen, The Tablet 26/9-19, skriver han om medlemsregistreringssaken, i Le Monde Diplomatique oktoberutgaven, om manglende katolsk reformvilje, og i Nytt Norsk Tidsskrift 3/19, om […]

hva er sannhet?

«Hva er sannhet?», spør Pilatus. Et retorisk spørsmål i en vanskelig sak. Skal Jesus dømmes til døden eller ikke? «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Dette stadig tilbakevendende spørsmålet er utgangspunkt for mine refleksjoner denne mandagen i stille uke. Det var en kronikk i svenske Dagens Nyheter som vekket interessen. «Den postmoderne sannhetsrelativismen leder oss […]

To paver – to helgener

Det ble skrevet historie i Roma i dag da pavene Johannes XXIII og Johannes Paul II ble helligkåret i én og samme seremoni. 800 000 deltagere i messen som også inkluderte 24 statsoverhoder og 35 statsministre. I tillegg ikke mindre enn 150 kardinaler, 1000 biskoper og 6000 prester – ja, og så to paver, da. […]

Skapt for å tilbe?

«For å evangelisere verden trengs det apostler som er eksperter på å feire, tilbe og kontemplere Jesus i eukaristien», sa pave Johannes Paul II ved åpningen av Det eukaristiske år i 2004. Det kan være en nyttig påminnelse ved inngangen til Troens år, også, hvor ungdommen her i Norge har tatt initiativ til «faith hour», […]