når kjærlighet og vilje krysser hverandre

Hva er vitsen med å helligkåre Mor Teresa, spør Vatikanjournalisten John Allen i «Why sainthood for Moher Teresa matters after all». Selve helligkåringen forandrer ingenting i mor Teresas eget forhold til Gud, og heller ikke trenger hun noen ekstra glorie for å bli kjent. Det er hun allerede. Så hvorfor? Allen besvarer spørsmålet med å […]

inn i stille uke

Den rikeste uken i året. Stille uke – hvor vi følger vår Herre og Mester, Jesus, i hans siste dager, hans død på korset og hans oppstandelse. Liturgien er alltid rik, men sjelden så rik og mettet som nettopp disse dagene. Et privilegium å kunne sette av tid til å dvele ved mysteriene nettopp i […]

kirke og transparens

«Utfordringen er derfor å finne frem til ordninger som ikke rokker ved biskopens ubestridte ledelse av kirken i sitt bispedømme, men samtidig sikre at denne ledelsen er gjenstand for kontroll og er åpen…», skriver Håkon Bleken i en kommentar under «samvittighet og ledelse». Hans blogginnlegg er utgansgpunkt for en ny debatt som har som tema: […]

ny fase i irak

Sr. Maria Hanna takker i dette siste brevet for all hjelp de har mottatt og som har satt søstrene i stand til å hjelpe flyktninger med madrasser og tepper, mat og babybleier. Nå retter de oppmerksomheten mot flyktninger som bor i kummerlige forhold og som ikke har varme klær for å holde vinteren fra livet. Det […]