når kjærlighet og vilje krysser hverandre

Hva er vitsen med å helligkåre Mor Teresa, spør Vatikanjournalisten John Allen i «Why sainthood for Moher Teresa matters after all». Selve helligkåringen forandrer ingenting i mor Teresas eget forhold til Gud, og heller ikke trenger hun noen ekstra glorie for å bli kjent. Det er hun allerede. Så hvorfor? Allen besvarer spørsmålet med å […]

barn – skjebne eller valg?

Eivor Andersen Oftestad kom i går ut med boken «Vi lager barn» (Frekk forlag) – en kulturhistporisk gjennomgang av forholdet til svangerskap, fødsel, barn fra reformasjonen og frem til i dag. «Uten barn, ingen fremtid», sier hun, og peker på at det å avle/produsere/designe barn aldri bare er en privatsak, men har sosiale, politiske, religiøse […]