Hvorfor bråker hedningene?

Tittelen er dessverre ikke min, den er Anders Piltz’ som stiller spørsmålet i en som vanlig lesverdig og velformulert artikkel i svenske Signum om den angivelige motsetningen mellom tro og fornuft. Innledningsvis spør han: «Hvem lanserte hypotesen om at tro og fornuft er hverandres fiender? Sapere audere, våg å tenke på egenhånd, var opplysningstidens krigsrop. Fornuften […]