Før og etter Kristus

Slaget har antagelig stått, men la gå. Store Norske Leksikon har innført f.v.t – «før vår tidsregning» til erstatning for «før Kristus». F.v.t. er mer nøytralt, hevdes det. Mon det. Hvem er dette «vi» som definerer hva «vår» tidsregning er? Til alle tider har mennesker brukt begivenheter for å inndele tiden – «før den store […]