To om sølibatet

Her følger intervjuene jeg gjorde med dom Bernardo og sr. Anne-Lise som nevnt i forrige innlegg: I sommer avholdt monialene i Norden et seminar på Tautra Mariakloster om åndelig veiledning og formasjon, ”opplæring”, i klosterliv. Målgruppe: novisemestere i kontemplative klostre i Norden. I tillegg var også trappistnonner fra Irland, Tyskland og USA tilstede. Foruten St. […]

Det siste intervjuet

Det vekker oppsikt når en kardinal av kardinal Martinis format i et siste intervju, publisert etter hans død, hevder at kirken er 200 år bak sin tid. Hvordan man enn ønsker å gjengi kardinalen, så er det sikkert at han berører vesentlige pastorale problemstillinger i den kirke han og jeg tilhører. I intervjuet tar han […]