Om å stille de rette spørsmålene

Sokrates ville vært stolt, slår John Allen jr. fast, i en artikkel om dokumentet: «Vocation of the Business Leader» fra Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Justitia et Pax). Avslutningsvis i den meget lesverdige artikkelen sier han at dette dokumentet har lyktes i å bringe katolsk sosiallære ned på jorden uten å foreslå en […]