tjørhoms kirkekritikk

I den senere tid har det kommet ikke mindre enn tre artikler fra teologen, professor emeritus, Ola Tjørhom, alle med fokus på kritikkverdige forhold i Den katolske kirke.  I den engelske ukeavisen, The Tablet 26/9-19, skriver han om medlemsregistreringssaken, i Le Monde Diplomatique oktoberutgaven, om manglende katolsk reformvilje, og i Nytt Norsk Tidsskrift 3/19, om […]

Anti-klerikal pave?

Er pave Frans vår første antiklerikale pave? Spørsmålet stilles av Russel Shaw, amerikansk journalist og tidligere pressetalsmann for den nordamerikanske bispekonferansen. Han svarer: “Teknisk sett er han ikke det. Også hans to forgjengere var mer eller mindre kritiske til klerikalisme, men Frans er definitivt den mest frittalende.” Hva går kritikken ut på? Og hva mener […]

Et stort hjerte åpent for Gud

At paver kan overraske en hel verden har vi sannelig fått erfare dette året. Benedikt med sin avgang, og Frans nærmest kontinuerlig. Denne uken vil jeg oppholde meg med en av de siste overraskelsene, nemlig intervjuet pave Frans ga til verdens ledende jesuitt-tidsskrifter og som sto på trykk sist torsdag. Jesuittenes amerikanske tidsskrift, America, ga […]

For spesielt interesserte

Jeg legger her linker til et par dokumenter som er av stor interesse når det gjelder pave Frans’ tenkning når det gjelder kirken og misjonen og  kirkelig reformarbeide. Det er Aparecidadokumentet, et dokument paven mens ahn var erkebiskop i Buenos Aires førte i pennen etter den latin-amerikanske bispekonferansen CELAMs møte i 2007, et veritabelt misjonsmanifest […]