En levende kirke

«Misnøyen med kurien og dens måte å håndtere åpenbare misforhold på innen kirken var massiv blant de kardinalene som stemte frem Bergoglio,» skriver p. Ulf Jonsson SJ, sjefredaktør for tidsskriftet Signum,  i en kommentar i Svenska Dagbladet i dag. Ulf Jonsson var en av dem som tok initiativ til å be om et intervju med […]

Eksklusivt intervju med pave Frans

Magasinet «America» – som eies og drives av jesuittene, pavens medbrødre – har nettopp offentliggjort et personlig intervju med pave Frans. Det kan leses her.  Signum i Sverige offentliggjør i første omgang utdrag på svensk. Intervjuet som ble foretatt i august ble offentliggjort samtidig i de store jesuittiske tidsskriftene.

For spesielt interesserte

Jeg legger her linker til et par dokumenter som er av stor interesse når det gjelder pave Frans’ tenkning når det gjelder kirken og misjonen og  kirkelig reformarbeide. Det er Aparecidadokumentet, et dokument paven mens ahn var erkebiskop i Buenos Aires førte i pennen etter den latin-amerikanske bispekonferansen CELAMs møte i 2007, et veritabelt misjonsmanifest […]

Lumen fidei – Troens lys

I dag, 5. juli, kom pave Frans med sin første ensyklika. Skjønt, kanskje er det vel så riktig å si at det er Bendikt XVIs siste. Benedikt hadde langt på vei fullført arbeidet med en ensyklika om tro da han trakk seg som pave. Benedikt hadde allerede utgitt en ensyklika om kjærlighet – Deus Cariats […]

Pave Frans’ perler

Det tyske nettstedet kath.net har hver dag det de kaller «Franziskus-Perle des Tages» – pave Frans’ preken fra samme dag. Hver dag i kapellet i gjestehuset hvor han bor, feirer pave Frans messen sammen med ulike grupper ansatte i Vatikanet – sikkerhetsfolk, gatefeiere, it-folk, og nå i dag ansatte i Vatikanbanken. Han holder alltid en preken […]