Middelaldersk menneskesyn

Behandlingen av Marte Dalselv i Dubai representerer et middelaldersk menneskesyn, var det opp til flere som sa. «Ikke skyld på middelalderen», sier professor emeritus i middelalderhistorie Ole Jørgen Benedictow, i en kronikk i Aftenposten 23/7. Benedictow tar tak i to viktige sider i omtalen av denne saken. At den rettslige behandlingen av Marte Dalselv slett ikke er […]

Tull om tro og vitenskap

«Hva gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen?» Riktig svar: «Rett og slett det kjente og kjære fenomenet urokkelig naturvitenskap.» Dette skriver Bjørn Are Davidsen  i blogginnlegget Astronomisk analfabetisme hvor han tar opp temaet naturvitenskap, bibelsyn og tro i middelalderen. Han går som vanlig i rette med mytedannelsene og fortsetter: