gode grunner til lydighet

Tale ved en løfteavleggelse. Fra profeten Mika 6,8: Menneske, Herren har kunngjort for deg hva godt er og hva han krever av deg: At du gjør det som er rett, viser trofast kjærlighet, og vandrer ydmykt med din Gud.  Det skal gode grunner til for å love lydighet. Lydigheten, sammen med de to andre klosterløftene […]

løfteavleggelse

14. september, på festen for Korsets opphøyelse, «korsmesse om høsten», avla en av våre søstre, sr. Dana Benedicta, sine evige løfter. Det er en høytidelig og stor anledning. På Katarinahjemmets nettsted ligger det bilder fra seremonien. Her følger prekenen jeg holdt under messen. Da du skulle avlegge dine første løfter, sr. Dana Benedicta, spurte du […]

lydighet er en krevende sport

Dette  er en tale jeg holdt ved en løfteavleggelse i klosteret: «Under en av våre mange samtaler om løftene og klosterlivet stilte du meg følgende spørsmål: «Kan jeg få love noe annet enn lydighet?» Jeg tror aldri jeg spurte deg hva du heller ville love, men jeg tenkte at spørsmålet ditt i det minste tydet […]