gode grunner til lydighet

Tale ved en løfteavleggelse. Fra profeten Mika 6,8: Menneske, Herren har kunngjort for deg hva godt er og hva han krever av deg: At du gjør det som er rett, viser trofast kjærlighet, og vandrer ydmykt med din Gud.  Det skal gode grunner til for å love lydighet. Lydigheten, sammen med de to andre klosterløftene […]

frykt, tap, bekymringer og en oase av glede

Sr. Maria Hanna skriver igjen fra Irak, om frykt, tap, bekymringer – og en oase av glede og søsterskap: Dear all, Despite the crisis, fear, loss, miserable accommodations, daily worries, and the terrible reality of the unknown destiny that awaits us, we still witness the presence of God’s embrace; truly an oasis of joy and […]