korsets opphøyelse

«Vi feirer korsets fest, det kors som drev mørket bort og lot lyset komme tilbake. Vi feirer korsets fest, og løftes mot det høye med den Korsfestede, slik at vi forlater jorden og synden for å oppnå himmelens goder. … Uten korset, ville ikke Kristus blitt korsfestet. Uten korset, ville ikke livet bli naglet til […]

gode grunner til lydighet

Tale ved en løfteavleggelse. Fra profeten Mika 6,8: Menneske, Herren har kunngjort for deg hva godt er og hva han krever av deg: At du gjør det som er rett, viser trofast kjærlighet, og vandrer ydmykt med din Gud.  Det skal gode grunner til for å love lydighet. Lydigheten, sammen med de to andre klosterløftene […]

lydighet er en krevende sport

Dette  er en tale jeg holdt ved en løfteavleggelse i klosteret: «Under en av våre mange samtaler om løftene og klosterlivet stilte du meg følgende spørsmål: «Kan jeg få love noe annet enn lydighet?» Jeg tror aldri jeg spurte deg hva du heller ville love, men jeg tenkte at spørsmålet ditt i det minste tydet […]

frykt, tap, bekymringer og en oase av glede

Sr. Maria Hanna skriver igjen fra Irak, om frykt, tap, bekymringer – og en oase av glede og søsterskap: Dear all, Despite the crisis, fear, loss, miserable accommodations, daily worries, and the terrible reality of the unknown destiny that awaits us, we still witness the presence of God’s embrace; truly an oasis of joy and […]