jean vanier

Dagens smertelige nyhet var den om overgrepsanklagene mot Jean Vanier, om emosjonelt og seksuelt misbruk, ofte i forbindelse med sjelesorg, ifølge l’Arche International. Heldigvis ikke mot barn eller unge, heller ikke mot noen av de mest sårbare menneskene som l’Archebevegelsen består av, men kvinner som hadde kommet til ham i sjelesorg: «The relationships were found […]