Er Norge fortsatt et kristent samfunn?

Lars Roar Langslet stilte spørsmålet i sitt mektige foredrag om Olav den hellige og Olavsarven. Han sier bl.a. «Jeg er kommet i stadig større tvil om det gir mening å svare ja. Og det skyldes ikke bare at et voksende befolkningsinnslag bekjenner seg til andre religioner, eller til ingen religion i det hele tatt. Det […]