å korsets tre

Langfredagens tenebrae (morgensang) sammen med brødrene i St. Dominikus er sunget, du finner den her om du vil. Gjengir noen utdrag fra Hesychios’, prest i Jerusalem, preken: «‘Fatt mot’, sier han, ‘jeg har overvunnet verden’. For etter at Gud har overvunnet den usynlige fiende, vil også vi vinne seier over demonene. La oss derfor holde […]

smertefullt og vakkert

Langfredagens liturgi med korshyldning og forbønner er for meg den mest betagende og også den vakreste i kirkeåret. Det stopper jo ikke der, det vet jeg godt, men her ønsker jeg bare å dele langfredagsliturgiens forbønner som virkelig er universelle: I. For den hellige Kirke  Høyt elskede, la oss be for Guds hellige Kirke, at […]

Den hellige uken

Vi er inne i den stille uke – den helligste uken i året – hvor vi følger vår Herre Jesu Kristi siste dager i Jerusalem. I dag er det 25. mars – dagen da vi normalt ville feire Maria Budskapsdag eller Herrens bebudelse. Siden vi befinner oss i stille uke – en uke helt viet […]