Kyrie

Tenebræ – mørke – er benevnelsen på tidebønnene, matutin og laudes, de hellige tre dagene i stille uke. Kirken ligger i mørke, bare opplyst av syv lys i en stake foran alteret. Under sangen av salmene slukkes lysene ett for ett – inntil tidebønnene er avsluttet og kirken igjen ligger i mørke. Klagesanger, responsorier, bibellesning […]