Kvinnelig lederskap i en mannsbastion –

Dette innlegget holdt jeg lørdag 2. juni under «Sunnivareisen 2013«, et samarbeide mellom bl.a. Festspillene i Bergen og Bjørgvin bispedømme. Turen gikk fra Bergen til Selja, og både Sunniva, kvinnelig stemmerett og kvinnelige lederskap skulle berøres… Kan Sunniva hjelpe oss i tilnærmingen til denne problemstillingen? Ikke godt å si. Umiddelbart virker det kanskje litt søkt, […]