Viktigpave

I Aftenposten i går mener Janne Haaland Matlary at nordmenn overdriver betydningen av pavevalget, og at Kirken ikke er avhengig av paven. Det har hun naturligvis rett i – Kirken har overlevd på tross av paven mange ganger i århundrenes løp. Og den enkeltes kristne tro og liv, den daglige kampen og overgivelsen, er i […]