Foran en synode

For en stund siden – september 2012 – skrev jeg at jeg ville vende tilbake til spørsmålet om fraskilte/gjengiftedes adgang til sakramentene. Det var etter en liten meningsutveksling på bloggen etter intervjuet med avdøde kardinal Martini, hvor jeg blant annet skriver at jeg tror «den sjelesørgeriske praksis selv er med på å undergrave kirkens lære» […]