grunnen til vår glede

Kristi himmelfartsdag er kanskje ikke umiddelbart forståelig. Da Jesus ble tatt opp til himmelen, vendte disiplene tilbake til Jerusalem «fulle av glede», leser vi. Benedikt XVI gjør seg noen refleksjoner over nettopp dette i «Jesus fra Nasaret. Fra inntoget i Jerusalem til oppstandelsen», Avenir forlag, 2011: «Så førte han dem ut mot Betania, og han […]