relikvier i norden

I dag kommer relikviene av den hellige Therese av Lisieux og hennes foreldre til Norge. Her skal de sendes rundt til en rekke menigheter og klostre før valfarten fortsetter i andre nordiske land. Relikvier henger sammen med helgenkult, og begge deler har hatt dårlige kår i protestantismen, som jo, i sin mest konsekvente utgave, avviste helgenkulten […]

To paver – to helgener

Det ble skrevet historie i Roma i dag da pavene Johannes XXIII og Johannes Paul II ble helligkåret i én og samme seremoni. 800 000 deltagere i messen som også inkluderte 24 statsoverhoder og 35 statsministre. I tillegg ikke mindre enn 150 kardinaler, 1000 biskoper og 6000 prester – ja, og så to paver, da. […]