omdømme og dømmekraft

Har en omdømmeekspert noensinne reddet noens omdømme? Det var det første som slo meg da jeg leste Vårt Land i går, «Katolikkene hyrer kommunikasjonsgigant». På grunn av sykemeldinger og høyt medietrykk har altså Oslo Katolske Bispedømme (OKB) hyret Geelmuyden Kiese for å håndtere henvendelser. Det kan godt være at Geelmuyden Kiese er et utmerket valg, […]