Middelaldersk menneskesyn

Behandlingen av Marte Dalselv i Dubai representerer et middelaldersk menneskesyn, var det opp til flere som sa. «Ikke skyld på middelalderen», sier professor emeritus i middelalderhistorie Ole Jørgen Benedictow, i en kronikk i Aftenposten 23/7. Benedictow tar tak i to viktige sider i omtalen av denne saken. At den rettslige behandlingen av Marte Dalselv slett ikke er […]