kirke og transparens

«Utfordringen er derfor å finne frem til ordninger som ikke rokker ved biskopens ubestridte ledelse av kirken i sitt bispedømme, men samtidig sikre at denne ledelsen er gjenstand for kontroll og er åpen…», skriver Håkon Bleken i en kommentar under «samvittighet og ledelse». Hans blogginnlegg er utgansgpunkt for en ny debatt som har som tema: […]

Menneskeverd og demokrati

«Blant de bærebjelker et liberalt demokrati hviler på, hører avgjort enkeltmenneskets ukrenkelige verdi til», skriver stipendiatene Morten Magelsen (medisinsk etikk) og Ole Jacob Anfindsen (teologi), og fortsetter: «Vi tilkjennegir enkeltmennesket verdi når vi anerkjenner dets rett til liv, velferd og beskyttelse, når vi på en spesiell måte verner om sårbare og svake mennesker, og når […]