Tull om tro og vitenskap

«Hva gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen?» Riktig svar: «Rett og slett det kjente og kjære fenomenet urokkelig naturvitenskap.» Dette skriver Bjørn Are Davidsen  i blogginnlegget Astronomisk analfabetisme hvor han tar opp temaet naturvitenskap, bibelsyn og tro i middelalderen. Han går som vanlig i rette med mytedannelsene og fortsetter: