realitetsorientering

«husk, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv», og «vend om og tro på Evangeliet» – Askeonsdagens budskap nullstiller alt. Realitetenes øyeblikk. Vi inviteres til å se på oss selv og vår egen forgjengelighet med realisme. Ved å faste og avstå fra alt overflødig, ved å bruke mer tid til bønn […]

To paver – to helgener

Det ble skrevet historie i Roma i dag da pavene Johannes XXIII og Johannes Paul II ble helligkåret i én og samme seremoni. 800 000 deltagere i messen som også inkluderte 24 statsoverhoder og 35 statsministre. I tillegg ikke mindre enn 150 kardinaler, 1000 biskoper og 6000 prester – ja, og så to paver, da. […]

Rom for barmhjertighet

Under Caritas’ åpne møte 12. april representerte jeg Søsterrådet. Det er alltid fint å løfte frem søstrenes innsats, og også å kunne stille opp for Caritas. I den forbindelse gjorde jeg meg noen tanker om barmhjertighetens, nestekjærlighetens  plass i vårt samfunn. Søstrenes historie kan nettopp si noe om det. Søstres karitative virke i Norge har […]