relikvier i norden

I dag kommer relikviene av den hellige Therese av Lisieux og hennes foreldre til Norge. Her skal de sendes rundt til en rekke menigheter og klostre før valfarten fortsetter i andre nordiske land. Relikvier henger sammen med helgenkult, og begge deler har hatt dårlige kår i protestantismen, som jo, i sin mest konsekvente utgave, avviste helgenkulten […]

i skyggen av luther

Da jeg fortalte mine medsøstre at jeg skulle holde dette innlegget – ”i skyggen av Luther” – var det en som raskt repliserte: ”Da skal du vel snakke om Katarina da, hans kone?” Oppdraget imidlertid et annet; ”hvordan det er og har vært å være katolikk i et land med (inntil nå) luthersk statskirke”. Det […]

Hvorfor bråker hedningene?

Tittelen er dessverre ikke min, den er Anders Piltz’ som stiller spørsmålet i en som vanlig lesverdig og velformulert artikkel i svenske Signum om den angivelige motsetningen mellom tro og fornuft. Innledningsvis spør han: «Hvem lanserte hypotesen om at tro og fornuft er hverandres fiender? Sapere audere, våg å tenke på egenhånd, var opplysningstidens krigsrop. Fornuften […]