November i gyllen ramme

Det er kanskje vanskelig å forestille seg november som en «gyllen» måned, tung og mørk, og våt, som den jo ofte er. Liturgisk preges også denne måneden av død og livets forgjengelighet, men ikke bare. Denne måneden som innledes med Allehelgensfest 1. november og avsluttes med Kristi Kongefest, siste søndag i kirkeåret, er virkelig en […]