tilsvar til viganò

Kardinal Ouellet, prefekt for kongregasjonen for biskoper, har kommet med et svar på erkebiskop Viganòs anklager mot pave Frans og Viganòs utfordring til kardinalen om å si hva han vet om de skandaløse indrekirkelige forholdene.

Kardinalen er ikke nådig i sitt svar til Viganò. Han beskriver Viganòs brev som et åpent og skandaløst opprør, og mener at Viganò har en politisk agenda og er ute etter å ramme pave Frans. Men han bekrefter det som var Viganòs hovedanliggende, nemlig at McCarrick var ilagt sanksjoner. McCarrick var sterkt anmodet om ikke å reise, og ikke å opptre offentlig for å unngå at det skulle oppstå flere rykter om ham. Disse sanksjonene kom ikke skriftlig fordi man ikke hadde tilstrekkelig beviser mot McCarrick (selv om det var inngått to forlik mot ham). Kardinalen sier at verken pave Benedikt eller pave Frans visste om sanksjonene. Kardinal Ouellet bekrefter imidlertid at pave Frans var informert om McCarricks krtikkverdige oppførsel, men at paven trolig ikke forsto rekkevidden eller omfanget av saken. McCarrick var allerede 82 år på det tidspunktet og ute av aktiv virksomhet. Ouellet selv sier han er rystet over manglene i prosessene som har ført McCarrick opp og frem i kirken, og uttrykker ønske om at granskningen som nå settes i gang kan kaste lys over det som har skjedd slik at man unngår lignende saker i fremtiden.

Lørdag ble det kjent at pave Frans har bedt om en granskning av McCarrick-saken og vil gjøre dokumentene i Vatikanets arkiver tilgjengelig. Og i dag skal ledelsen for de amerikanske biskopene igjen ha et møte med paven. Ved deres forrige møte i september ble biskopenes ønske om en apostolisk visitas avvist. De bestemte seg da for å føre sin egne undersøkelse.

Kardinal Gerhard Müller – tidligere prefekt for troskongregasjonen – ber på sin side pave Frans om å søke forsoning med erkebiskop Viganò. Paven må sikre kirkens enhet. Han sier også at de troende har rett til å vite sannheten om de beskyldningene som er kommet frem.

Siste ord går til kardinal Peter Turkson fra Ghana: «Ikke glem de gode prestene midt i misbruksskandalen. Kirken er mye større enn den enkelte prest, biskop eller pave som til enhver tid står eller har stått til tjeneste. Til syvende og sist er det Kristus det gjelder.»