er dette virkelig mulig?

I dag kom meldingen om at pave Frans vil ha en grundig undersøkelse av all dokumentasjon som fins i Vatikanets arkiver i om ex-kardinal McCarrick. Det er en virkelig god nyhet. For denne saken – og alle de andre tilsvarende – har store konsekvenser. Biskop Bernt Eidsvig beskriver det i sitt brev til prester, ordensfolk og medarbeidere i kirken:

«Meldinger om prester, biskoper, ja kardinalers overgrep – eller anklager om slike – har preget nyhetsbildet de siste måneder. Den ene sjokkerende rapport har fulgt den annen. Vi reagerer med sinne, sorg, frustrasjon – og vantro: Er dette virkelig mulig?» Slik innleder b. Bernt Eidsvig sitt brev til prester, ordenfolk og medarbeidere i kirken. Og han fortsetter: «Det er det dessverre -»

Biskop Eidsvig peker på «et høyt antall medskyldige: Kolleger og overordnede som ikke har meldt fra, men beskyttet de skyldige selv der hvor de utsatte har vært barn», og sier videre at «den beskyttelse ofrene skulle ha fått ut fra evangeliet og ut fra Kirkens og samfunnets lov, har mange steder vært fraværende. Denne kjensgjerning forsterker i alvorlig grad de krenkelser ofrene har vært utsatt for, og det rammer de troendes tillit til Kirken med stor kraft».

Og biskopen avslutter slik: «Det er en tung og knugende byrde som blir lagt på alle uskyldige geistlige og ordensfolks skuldre. Hvis denne lutringsprosess gjør oss klokere og modigere, vil Kirken tydelig stå der som de svakes beskytter og ikke som overgriperes gjemmested.» Begge disse momentene er viktige og riktige. Det overveldende store flertall av geistlige begår ikke overgrep – statistikker fra USA regner med at 4-5 % av geistlige kommer i kategorien overgripere, og det er antatt lavere andre steder. Det er høyt nok og altfor mye, det er ikke det, men altså; det store flertallet er ikke overgripere, og det uavhengig av legning.

En av dem som har krevd gransking av Vatikanets dokumenter i McCarrick-saken er New Yorks kardinal Timothy Dolan. Han ber også om en apostolisk visitas av kirkeledelsen i USA, en bønn som pave Frans så langt har avvist.

Og en annen kardinal, den tidligere prefekten for troskongregasjonen, Gerhard Müller, ber pave Frans forsone seg med Viganò og hevder at katolikker har krav på å vite sannheten. I denne artikkelen blir også saken mot den engelske kardinal Murphy-O’Connor omtalt.

Kardinal Müller sier at det alltid kan bli gjort feil, men at vi må lære av våre feilgrep og vi må, som kirke, bli bedre i å håndtere og anmelde misbruk av barn og unge.