bønn for kirken

Faste og bønn er velprøvde remedier stilt overfor prøvelser. Det har kristne  visst bestandig. Nå oppfordres vi, både fra de nordiske biskoper og fra paven selv, om å ta i bruk disse velprøvde og effektive rådene i bønn for kirken.

Våre nordiske biskoper oppfordrer oss til faste og bønn for kirken, nærmere bestemt faste fredag 5. oktober og rosenkransbønn søndag 7. oktober. Dette er den tradisjonelle «rosenkransdagen» da kirken minnes Guds Mor, «Vår Frue av rosenkransen». I artikkelen jeg har linket til, står det bl.a.: «Ordet Rosarium er latin og betyr «rosehage». På 1200-tallet pleide adelsmenn å krone sin elskede med en krans av roser. Samtidig var det vanlig for riddere å forplikte seg ved sin ære til Jomfru Maria. Av disse to skikkene utviklet praksisen seg med å «krone» Guds Mor, enten ved å plassere en krans av roser på en avbildning av henne eller ved å ofre en «åndelig krans av roser» til henne gjennom Rosenkransbønnen.»

I dag, 29. september, på festen for de hellige erkeengler, ber pave Frans oss om at vi, hver dag i hele oktober, må be rosenkransen og avslutte den med bønnen til den hellige erkeengel Mikael. Dette for å bevare kirken mot splittelse, og å gjøre kirken mer oppmerksom på svik og feil, og misbruk før og nå, og gjøre kirken mer forpliktet til å bekjempe ondskapen.

Pave Frans oppfordrer oss også om å be den tradisjonelle bønnen Sub Tuum Præsidium; den eldste bevarte hymnen til Maria som Guds mor (fra 300-tallet). Den lyder slik: Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds Mor. Ta nådig imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige Jomfru velsignet og herlig.

Om selve rosenkransbønnen står det i artikkelen over: «Å telle bønner på en snor med perler er en meget gammel form for bønn, som også blir brukt av muslimer og folket i India. Det synes som om repetisjonen av «Hill deg, Maria» etter perlene på rosenkransen går tilbake til 1100-tallet, da denne skikken blant folket erstattet resiteringen av de 150 salmene. Opprinnelig ble det bedt 150 Fadervår som en imitasjon av salmene, senere ble de erstattet av Hill deg, Maria.» Her får du en innføring i rosenkransbønnen.

Bønnen til den hellige erkeengel Mikael: Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden. Vern oss mot djevelens ondskap og snarer. Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde. Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste, om at du med den kraft Gud har gitt deg, vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder, som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen. 

(Både Sub tuum præsidium og bønnen til erkeengelen Mikael er hentet fra «En liten katolsk bønnebok», St. Olav Forlag 2013 )