meditasjon påskeaften

Hvert år leses Epifanios av Salamis enestående vakre påskehomilie under Tenebræ (morgenbønnen) påskeaften. Ord å ta med seg inn i påsken, ut i livet! «Hva er dette? En stor stillhet råder i dag over jorden, og en stor ensomhet. En stor stillhet fordi Kongen sover. Jorden rystet i angst og ble stille fordi Gud sov […]

inn i stille uke

Den rikeste uken i året. Stille uke – hvor vi følger vår Herre og Mester, Jesus, i hans siste dager, hans død på korset og hans oppstandelse. Liturgien er alltid rik, men sjelden så rik og mettet som nettopp disse dagene. Et privilegium å kunne sette av tid til å dvele ved mysteriene nettopp i […]