status

Jeg har satt strek for debatten under innlegget «samvittighet og ledelse». Takk for stort engasjement! Det er imidlertid temaer som utkrystalliserer seg og hvor debatten kan gå videre, men da løftet ut av den aktuelle situasjonen. Kommer tilbake til det.