Sårbar for Gud

Fr. Ellert Dahl OP snakket om å være sårbar for Guds ord i prekenen i dag. En annen medbror som også snakker om sårbarhet er Paul Murry – han snakker om et apostolisk sår – der hvor oppmerksomheten, medlidelsen med den andre vekkes, hvor vi føres ut av oss selv for den andres skyld. Jeg […]