Katolikker og det hinsidige

Er katolikker i overkant opptatt av det hinsidige? Søndag 11. november sendes «Eksorsisten i det 21. århundre» på NRK, og Arne Berggrens serie «Dauinger» får stadig mer oppmerksomhet, senest i Fri tanke hvor psykologen Magne Raundalen mener det hadde vært bedre å tilkalle en psykolog enn en sjaman da skolen i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag fant […]

Før og etter Kristus

Slaget har antagelig stått, men la gå. Store Norske Leksikon har innført f.v.t – «før vår tidsregning» til erstatning for «før Kristus». F.v.t. er mer nøytralt, hevdes det. Mon det. Hvem er dette «vi» som definerer hva «vår» tidsregning er? Til alle tider har mennesker brukt begivenheter for å inndele tiden – «før den store […]

Tull om tro og vitenskap

«Hva gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen?» Riktig svar: «Rett og slett det kjente og kjære fenomenet urokkelig naturvitenskap.» Dette skriver Bjørn Are Davidsen  i blogginnlegget Astronomisk analfabetisme hvor han tar opp temaet naturvitenskap, bibelsyn og tro i middelalderen. Han går som vanlig i rette med mytedannelsene og fortsetter:

November i gyllen ramme

Det er kanskje vanskelig å forestille seg november som en «gyllen» måned, tung og mørk, og våt, som den jo ofte er. Liturgisk preges også denne måneden av død og livets forgjengelighet, men ikke bare. Denne måneden som innledes med Allehelgensfest 1. november og avsluttes med Kristi Kongefest, siste søndag i kirkeåret, er virkelig en […]