Frihet fra og til

Diskusjonen går høyt etterat skolebyråden i Oslo nektet Hellerud videregående å opprette et stille rom for elever som ville be i skoletiden. Skolen skal være religionsnøytral, ikke legge til rette for organisert religiøs aktivitet i skoletiden, blir det sagt. Dette rammer i denne omgang muslimske elever som går i kjelleren når de skal be. På […]

Medlemstall – igjen

Her for noen år siden gikk diskusjonen om beregning av medlemstall i tros- og livssynssamfunn. Før Den norske kirke ble pålagt å telle hoder, kunne den holde seg til norskfødte i Folkeregisteret, mens alle andre måtte ha navn og personnummer på sine medlemmer. Hvis vi i Den katolske kirke hadde kunnet gjøre det samme, det […]