Nuns on the Bus

Nuns on the Bus er en aksjon drevet av amerikanske ordenssøstre for å rette oppmerksomheten mot fattige og underprivilegertes situasjon i USA. De reiser gjennom ni stater og besøker egne institusjoner og hjelpetiltak. Samtidig sørger aksjonen for at søstrene også får oppmerksomhet om sin egen situasjon etter at Vatikanet ved Troskongregasjonen har innkalt ledelsen i […]