To the point

Ingvill Thorson Plesner har en presis og tankevekkende kronikk i Aftenposten, «Ingen fri folkekirke», hvor hun viser at Den norske kirkes frihet som «folkekirke» er sterkt begrenset. Det er Stortinget som nå er kirkens høyeste organ, og Stortinget som avgjør om folkekirken er «folkekirkelig» nok. Viktig innspill i debatten!

Modernitet og statskirke

«Statskyrkja måtte bort fordi staten ynskjer å handsama alle trussamfunna likt, særleg dei nyaste, og ikkje fordi religion i det statlege rommet innskrenkar den individuelle fridomen.» Dette påpeker Kaj Skagen i en poengtert artikkel i Dag og Tid sist fredag. Avskaffelsen av statsreligionen og statskirken kommer ikke som et forsinket resultat av moderniteten, men som […]

Et apropos til folkekirken

«Folkekirken er kirke for folk flest», opplyste kirkeminister Rigmor Aasrud på gårsdagens kirkelederkonferanse og det ble bl.a. snakket om kirkens relevans i dagens samfunn. statsreligionen er byttet ut med den høyst uklare «folkekirken». Hva kirken er og hvordan den skal defineres er et spørsmål av høy aktualitet for Den norske kirke nå som ikke lenger […]

Min enda bön är min riktning

Ordene tilhører Anna Greta Wide – en lyriker jeg ofte vender tilbake til. Hun døde i 1965, bare 45 år gammel, men rakk å sette spor etter seg i svensk poesi. Det er de store livsspørsmål hun skriver om, og diktene hennes avspeiler hennes egen utvikling frem til en kristen to. Hennes kamp besto i […]

Nyfødt

«De har måttet legge nyfødte bort for å dø», leser vi i Aftenposten. Det gjelder sene aborter som like gjerne kunne vært for tidlig fødte – som er det. Abortloven setter grensen for fri abort ved 12 uker, senabort ved 22. Ved 23 kan barnet reddes. Grensene som er satt er juridiske, ikke etiske. Livet […]

Offervilje og kompetanse

Det kan være vanskelig å danne seg et fullstendig bilde av amerikansk kirkeliv. Det blir tydelig ikke minst på bakgrunn av sanksjonene mot «Leadership Conference of Women Religious», som organiserer ca 80 % av alle amerikanske ordenssøstre. Den katolske kirke i USA er veldig polarisert – det som er konservativt i USA er uendelig mye […]

90 konfirmanter

90 konfirmanter i St. Svithun menighet, Stavanger! Den lille, rare menigheten jeg vokste opp i, hvor vi var som én stor familie, kontinental blanding, aksenter fra Tyskland, Polen, Østerrike, Ungarn, Nederland, en og annen italiener og franskmann, og noen norske, så klart. Vi var 12 konfirmanter i 1974 – 7 av oss var del av […]