Amerikanske ordenssøstre

Mye menes, sies og skrives om amerikanske ordenssøstre etterat LCWR, (Leadership Conference of Women Religious), av Troskongregasjonen nå er blitt bedt om å vurdere/revurdere sin virksomhet og sine statutter. Dette skjer i kjølvannet av den omfattende apostoliske visitasen av søsterkongregasjoner i USA. Professor Margaret Susan Thompson reflekterer over bakgrunnen for det hele, LCWRs status, og […]

Lux in arcana

– om Vatikanets hemmelige arkiver – er en helt enestående utstilling som jeg har besøkt under mitt opphold i Roma. Det er en presentasjon av 100 originaldokumenter fra tolv århundrer som spenner vidt: Konklaver, heresier, paver og keisere, korstog, dronning Christinas abdikasjonsbrev, Bonifatius VIIIs bulle «Unam Sanctam», Mozarts utmerkelse, Henrik VIII ekteskapssaker, ekskommunikasjonen av Luther […]

Rom for barmhjertighet

Under Caritas’ åpne møte 12. april representerte jeg Søsterrådet. Det er alltid fint å løfte frem søstrenes innsats, og også å kunne stille opp for Caritas. I den forbindelse gjorde jeg meg noen tanker om barmhjertighetens, nestekjærlighetens  plass i vårt samfunn. Søstrenes historie kan nettopp si noe om det. Søstres karitative virke i Norge har […]

Om å stille de rette spørsmålene

Sokrates ville vært stolt, slår John Allen jr. fast, i en artikkel om dokumentet: «Vocation of the Business Leader» fra Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Justitia et Pax). Avslutningsvis i den meget lesverdige artikkelen sier han at dette dokumentet har lyktes i å bringe katolsk sosiallære ned på jorden uten å foreslå en […]